--Ürünler/Cihazlar

Projeler

Analitik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı bünyesinde geliştirilen teknoloji ve cihaz prototipleri kullanılarak ülke ekonomisinin gelişmesine öncülük edecek nitelikte sağlık, enerji, biyoteknoloji, çevre ve gıda güvenliği, doküman inceleme ve benzeri konularda örnek çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan bazıları merkezi izleme ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesine yönelik olup, bazıları da analitik cihazlar için yazılım ve algoritma geliştirilmesi gibi özellikler taşımaktadır. Bunlardan farklı olarak bazı projeler ise katma değer taşıyan, taşınabilir ve yerinde tespite olanak taşıyan masaüstü cihaz teknolojilerinin tamamen yerli imkanlarla ve çok daha ekonomik maliyetlerle üretilebilmesinin altyapısını oluşturmakta ve üretim sürecinin ardından ülke çapında pek çok alanda yaygın olarak kullanımına imkan sağlamaktadır.

Analitik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı olarak, ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla bu ve benzeri alanlardaki çalışmalar sürekli yenilenmekte olup, özellikle biyomedikal alanda önümüzdeki dönemde sağlık sektöründe hizmet vermesi planlanan ve tamamen yerli teknolojiye dayalı ürün geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Analitik Cihaz ve Sistemler Laboratuvarı bünyesinde halihazırda aşağıdaki alanlarda projeler yürütülürken, bunların dışında bazı yeni projelerin başlatılmasına yönelik ön çalışmalar da halen sürdürülmektedir.

 

Ulusal Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi

Ulusal çapta uygulanması zorunlu olan ve tüm akaryakıtlara katılan ulusal marker takip sisteminin sürekli işletilmesi.

 

Firma Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi

Akaryakıt firmalarına özel üretilen firma markerinin merkezi sistemde online takibinin yapılması.

Elektrokimyasal Tabanlı Tanı Cihazları

Medikal, gıda/tarım, çevre ve biyosavunma alanlarında kullanılabilecek biyosensör tabanlı tanı cihazlarının geliştirilmesi.

FORENSIC (Yeni Nesil Doküman İnceleme Sistemi)

Adli amaçlar için belge incelemesi yapılmasına yönelik cihaz ve yazılım geliştirilmesi.