Ürünler / Cihazlar

 

Ulusal Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi Firma Marker Kontrol Cihazları
ve Denetim Sistemi
Elektrokimyasal
Biyosensör Tanı Cihazı

 


 

Transkütan Bilirubin Ölçüm Cihazı FORENSIC (Yeni Nesil
Doküman İnceleme Sistemi)