Ürünler / Cihazlar

 

Ulusal Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi Firma Marker Kontrol Cihazları
ve Denetim Sistemi
Elektrokimyasal
Biyosensör Tanı Cihazı

 


 

Transkütan Bilirubin Ölçüm Cihazı FORENSIC (Yeni Nesil
Doküman İnceleme Sistemi)
PARSENS (Biyolojik Harp
Maddeleri Tespit Cihazı)