--Ürünler/Cihazlar

Ulusal Marker Kontrol Cihazı


Ulusal Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi, kayıt dışı üretim ve kaçakçılıkla elde edilen akaryakıtların petrol piyasasında dağıtılmasını önlemek, yakıt pazarının mümkün olan en üst seviyede denetimini sağlamak ve vergi gelirlerini artırmak için geliştirilip üretilmektedir.

Sistem; akaryakıtların saha denetimlerinde Ulusal Marker’ın tespiti ve konsantrasyon ölçülmesini yapan MARKER XP+ Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazları’ndan, akaryakıt dağıtım şirketlerinin laboratuvarlarında akaryakıtlardaki Ulusal Marker’ın konsantrasyon ölçülmesini yapan MARKER K+ Ulusal Marker Laboratuvar Kontrol Cihazları’ndan ve Veri Toplama Merkezi’nden oluşmaktadır.

Saha ve laboratuvar şartlarında 400-1000 nm tayf bölgesinde 3 farklı optik spektroskopi yöntemiyle yapılan bütün Ulusal Marker ölçüm sonuçları kriptolanarak GSM-GPRS ile anlık olarak veri toplama merkezine ulaştırılmaktadır. Marker XP+ cihazının yazıcısından dökümü alınan raporda; ölçümün yapıldığı tarih, saat, yer, sıcaklık, test yapılan akaryakıtın türü, cihazın numarası ve kontrol yapanın sicil numarası bulunmaktadır. Veri toplama merkezinde alınan sonuçların düzenli istatistiksel veri madenciliği işlemleri yapılmaktadır.

2007 yılından itibaren Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birimlerince; rafinerilerde, akaryakıt istasyonlarında, taşıma tankerlerinde, depolama sahalarında yapılan denetimlerde kaçak akaryakıt tespitinde kullanılmaktadır.

Proje faaliyetlerinin detayları kısaca aşağıdaki gibidir: