--Ürünler/Cihazlar

FORENSIC - Yeni Nesil Doküman İnceleme Sistemi


BİLGEM 'de geliştirilip üretilen yeni nesil doküman inceleme cihazlarında dünyada ilk kez çağdaş hiperspektral görüntüleme teknolojisi belge inceleme amacıyla kullanılmış, bu sayede mevcut metot ve cihazlarla çözülemeyen birçok evrakta sahtecilik olayı tespit edilmiştir. FORENSIC XP-4010D sistemi, her tür belge ve dokümanın orijinalliğini incelemek için geliştirilmiştir. Hiperspektral görüntüleme teknolojisine dayalı FORENSIC XP-4010D sistemi, para, çek, senet, pasaport gibi belgeler üzerindeki sahteciliklerin güncel bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılmasına yardımcı olan bir cihazdır. Fiziksel olarak ölçülebilen optik spektroskopi parametrelerine dayanan ölçüm yöntemi sayesinde kullanıcı yorumuna gerek kalmaksızın kesin sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

Büyük boyutlu belgelerin incelenmesinde kullanılmak üzere ticari üretimi gerçekleştirilmiş, hiperspektral yöntemini kullanan gelişmiş bir spektograftır.

2. nesil FORENSIC XP-4010D cihazı ArGe çalışmalarına 2018 yılında başlanmıştır. Teknoloji transferi yapılmış olan cihazın 2019 yılı sonunda firmaya teslimi hedeflenmektedir. Bu cihazda optik, hiperspektral inceleme yöntemine ek olarak sahtecilik olaylarını tespit etmek amacıyla yeni optik spektroskopi metotlarına yer verilecektir.

Teknik Özellikler

  • 350-1100 nm tayf bölgesinde hiperspektral görüntüleme
  • Gizlenmiş veya silinmiş yazıların görüntülenmesi
  • Görünümleri aynı fakat kimyasalları farklı mürekkeplerin hiperspektral yöntemiyle ortaya çıkarılması
  • Luminesans görüntüleme
  • Anti-Stokes görüntüleme
  • 3D görüntüleme
  • Sayısal görüntüleme filtreleri
  • Pasaport MRZ ve çip okuma
  • Pasaport saklı bilgi görüntüleme