--Ürünler/Cihazlar

Firma Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi


Firma Marker Kontrol Cihazları ve Denetim Sistemi, akaryakıt firmalarının satmakta oldukları akaryakıtları tanıyabilmeleri, istasyonlarını denetleyebilmeleri ve hizmet kalitelerini artırabilmeleri için geliştirilip üretilmektedir.

Sistem; firmalara ait akaryakıtların saha denetimlerinde firma marker 'ın tespiti ve konsantrasyonun ölçülmesini sağlayan Saha Kontrol Cihazları 'ndan ve Veri Toplama Merkezi 'nden oluşmaktadır. Yapılan bütün saha ölçüm sonuçları anlık olarak veri toplama merkezine ulaştırılmakta ve tüm sistemin online olarak takibi yapılabilmekte ve istatistiksel bilgiler edinilebilmektedir.

Saha ve laboratuvar şartlarında 400-1000 nm tayf bölgesinde optik spektroskopi teknikleriyle oluşturulan firma marker ölçüm sonuçları GSM-GPRS ile anlık olarak alınmakta ve oluşan veriler toplama merkezine ulaştırılmaktadır. Veri toplama merkezinde elde edilen tarih, saat, yer, sıcaklık, test yapılan akaryakıtın türü, cihazın numarası, firma denetmeninin bilgileri veri madenciliği ve istatistiksel yöntemler kullanılarak raporlanabilmektedir.