--Ürünler/Cihazlar

Elektrokimyasal Tabanlı Tanı Cihazları


Masaüstünde kullanılabilir tamamen otomatik elektrokimyasal tabanlı biyosensör cihazıdır. ArGe, gıda güvenliği, çevre analizleri laboratuvarlarında kullanımının yanında, analit tanı ve teşhisine yönelik uygulamalarda da kullanılabilmektedir. PC/tabletteki cihaz kontrol yazılımı ile operatör cihaz parametrelerini programlayabilmekte ve kolayca kullanabilmektedir.


Teknik Özellikler

 • "Gerçek-zamanlı Elektrokimyasal Profilleme (Real-time Electrochemical Profiling, REPTM)" teknoloji platformu
 • Özgün biyoçip (patent başvuru no: PCT/IB2015/052479)
 • Mikroakışkan teknolojiler ile hızlı ölçüm
 • Nanoteknoloji uygulamaları ile hassas ölçümler
 • ArGe ve kit geliştirmek için otomatik ve kolay testler
 • PC yazılımı ile kolay kullanım

Projede kapsamında ayrıca elekrokimyasal olarak aktif olan nano parçacıklar kullanılarak "label free" ölçüm yöntemi geliştirilmiştir. Nano parçacıkların üretimi bölümümüz uzmanlarınca gerçekleştirilmektedir. Elektrokimyasal nano parçacıkların kullanılması ile tanı limitleri düşürülmüş, ölçüm süresi kısalmış ve maliyet düşülmüştür. Saha uygulamaları için laboratuvar ortamında elde edilen veriler ve matematik modeller ile güncellemeler yapılarak çalışmalar yürütülmektedir.

Cihazın kullanım alanları;

 • Hastalık biyoişaretlerinin ve enfeksiyon hastalıklarının hızlı ve yerinde tespiti
 • Su, Gıda ve Çevre güvenliği için patojen ve toksin tespiti
 • Biyolojik harp maddelerinin tespit ve teşhisi.

Elde Taşınabilir Tam Otomatik Biyosensör Cihazı

Saha cihazı tek kullanımlık, tak çalıştır kartuş sistemi ile laboratuvara ve uzman kullanıcıya gereksinim duyulmadan test yapabilen tam otomatik biyosensör cihazıdır. Sağlık, gıda güvenliği ve çevre analizleri alanlarında analit tanı ve teşhisine yönelik uygulamalarda kullanılabilir.


Teknik Özellikler

 • Tek tuşla çalıştırma
 • Nanoteknoloji uygulamaları ile hassas ölçümler
 • "Gerçek-zamanlı Elektrokimyasal Profilleme (Real-time Electrochemical Profiling, REPTM)" teknoloji platformu
 • Geliştirilmiş kit ile kolay saha ölçümleri
 • Uygulamaya özgün biyosensör

 


 

Transkütan Bilirubin Ölçüm Cihazı


TÜBİTAK BİLGEM’in medikal alandaki ilk ürünü olan SOBE (Transkütan Bilirubin Ölçüm Cihazı) yenidoğanlarda kan alımına gerek olmadan, optik olarak sarılık seviyesinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Özgün optik düzeneğinde yer alan geniş spektrumlu LED ışık kaynağı ile ölçüm alınacak olan yenidoğan deri yüzeyi aydınlatılmakta ve deri altından yansıyan ışık toplanmaktadır. Toplanan ışık, BİLGEM ekibi tarafından geliştirilen algoritma ile analiz edilip, hemoglobin, melanin ve derinin kalınlığı gibi etkiler giderilerek sebep olan bilirubin miktarı hesaplanmakta ve sarılık seviyesi sayısal olarak belirlenmektedir.


Teknik Özellikler

 • Özgün optik tasarım
 • Kullanımı kolay, kullanıcı dostu menü ve adım-adım kullanım gösterimi
 • Günden güne değişen bebek sarılık limit değerlerinin ölçüm sonuçları ile beraber gösterilmesi
 • Uzun batarya ömrü
 • Hafif, kompakt ve ergonomik tasarım
 • Bebeği rahatsız etmeden 0.1 saniyeden kısa zamanda ölçüm alınabilmesi